The Spirit Glorifies

The Holy Spirit was sent to glorify Jesus

Files
Sermon Video